Search tag Căn hộ bán tại TpHCM

Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

 • Code: New City Thu Thiem
 • Area: 50 m2
 • Bed: 1
 • Furniture: No
Bán căn hộ Raemian Galaxy City 1 2 3 4 phòng ngủ giá gốc chủ đầu tư 70 triệu/m2.
Các loại diện tích căn hộ:
1 phòng ngủ - 50m2
2 phòng ngủ - 74m2
3 phòng ngủ 99m2-125m2
4 phòng ngủ - 135m2
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

Bán căn hộ Raemian Galaxy City

 • Code: New City Thu Thiem
 • Area: 50 m2
 • Bed: 1
 • Furniture: No

70000000

Detail »

Tháng 12-2019 chúng tôi đang chào bán căn hộ Sunshine Horizon Quận 4 với giá bán chủ đầu tư và thanh toán theo tiến độ.
Quý khách hàng quan tâm có thể ghé thăm website: https://house.com.vn/sunshine-horizon/ (ngôn ngữ Việt Nam) hoặc https://apartment.vn/sunshine-horizon (ngôn ngữ tiếng anh)
Xin ch

Bán căn hộ Sunshine Horizon 80 triệu/m2

 • Code: New City Thu Thiem
 • Area: 50 m2
 • Bed: 1
 • Furniture: No
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

 • Code: 1
 • Area: 120 m2
 • Bed: 3
 • Furniture: No
Bán căn hộ Raemian Galaxy City 1 2 3 4 phòng ngủ giá gốc chủ đầu tư 70 triệu/m2.
Các loại diện tích căn hộ:
1 phòng ngủ - 50m2
2 phòng ngủ - 74m2
3 phòng ngủ 99m2-125m2
4 phòng ngủ - 135m2
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

Bán căn hộ Raemian Galaxy City

 • Code: 1
 • Area: 120 m2
 • Bed: 3
 • Furniture: No

70000000

Detail »

Tháng 12-2019 chúng tôi đang chào bán căn hộ Sunshine Horizon Quận 4 với giá bán chủ đầu tư và thanh toán theo tiến độ.
Quý khách hàng quan tâm có thể ghé thăm website: https://house.com.vn/sunshine-horizon/ (ngôn ngữ Việt Nam) hoặc https://apartment.vn/sunshine-horizon (ngôn ngữ tiếng anh)
Xin ch

Bán căn hộ Sunshine Horizon 80 triệu/m2

 • Code: 1
 • Area: 120 m2
 • Bed: 3
 • Furniture: No
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

 • Code: 88888
 • Area: 74 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: No
Bán căn hộ Raemian Galaxy City 1 2 3 4 phòng ngủ giá gốc chủ đầu tư 70 triệu/m2.
Các loại diện tích căn hộ:
1 phòng ngủ - 50m2
2 phòng ngủ - 74m2
3 phòng ngủ 99m2-125m2
4 phòng ngủ - 135m2
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

Bán căn hộ Raemian Galaxy City

 • Code: 88888
 • Area: 74 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: No

70000000

Detail »

Tháng 12-2019 chúng tôi đang chào bán căn hộ Sunshine Horizon Quận 4 với giá bán chủ đầu tư và thanh toán theo tiến độ.
Quý khách hàng quan tâm có thể ghé thăm website: https://house.com.vn/sunshine-horizon/ (ngôn ngữ Việt Nam) hoặc https://apartment.vn/sunshine-horizon (ngôn ngữ tiếng anh)
Xin ch

Bán căn hộ Sunshine Horizon 80 triệu/m2

 • Code: 88888
 • Area: 74 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: No
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

 • Code: 20000
 • Area: 100 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: No
Bán căn hộ Raemian Galaxy City 1 2 3 4 phòng ngủ giá gốc chủ đầu tư 70 triệu/m2.
Các loại diện tích căn hộ:
1 phòng ngủ - 50m2
2 phòng ngủ - 74m2
3 phòng ngủ 99m2-125m2
4 phòng ngủ - 135m2
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

Bán căn hộ Raemian Galaxy City

 • Code: 20000
 • Area: 100 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: No

70000000

Detail »

Tháng 12-2019 chúng tôi đang chào bán căn hộ Sunshine Horizon Quận 4 với giá bán chủ đầu tư và thanh toán theo tiến độ.
Quý khách hàng quan tâm có thể ghé thăm website: https://house.com.vn/sunshine-horizon/ (ngôn ngữ Việt Nam) hoặc https://apartment.vn/sunshine-horizon (ngôn ngữ tiếng anh)
Xin ch

Bán căn hộ Sunshine Horizon 80 triệu/m2

 • Code: 20000
 • Area: 100 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: No
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

 • Code: 20000
 • Area: 100 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: No
Bán căn hộ Raemian Galaxy City 1 2 3 4 phòng ngủ giá gốc chủ đầu tư 70 triệu/m2.
Các loại diện tích căn hộ:
1 phòng ngủ - 50m2
2 phòng ngủ - 74m2
3 phòng ngủ 99m2-125m2
4 phòng ngủ - 135m2
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

Bán căn hộ Raemian Galaxy City

 • Code: 20000
 • Area: 100 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: No

70000000

Detail »

Tháng 12-2019 chúng tôi đang chào bán căn hộ Sunshine Horizon Quận 4 với giá bán chủ đầu tư và thanh toán theo tiến độ.
Quý khách hàng quan tâm có thể ghé thăm website: https://house.com.vn/sunshine-horizon/ (ngôn ngữ Việt Nam) hoặc https://apartment.vn/sunshine-horizon (ngôn ngữ tiếng anh)
Xin ch

Bán căn hộ Sunshine Horizon 80 triệu/m2

 • Code: 20000
 • Area: 100 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: No
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

 • Code: 6868
 • Area: 120 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: No
Bán căn hộ Raemian Galaxy City 1 2 3 4 phòng ngủ giá gốc chủ đầu tư 70 triệu/m2.
Các loại diện tích căn hộ:
1 phòng ngủ - 50m2
2 phòng ngủ - 74m2
3 phòng ngủ 99m2-125m2
4 phòng ngủ - 135m2
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

Bán căn hộ Raemian Galaxy City

 • Code: 6868
 • Area: 120 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: No

70000000

Detail »

Tháng 12-2019 chúng tôi đang chào bán căn hộ Sunshine Horizon Quận 4 với giá bán chủ đầu tư và thanh toán theo tiến độ.
Quý khách hàng quan tâm có thể ghé thăm website: https://house.com.vn/sunshine-horizon/ (ngôn ngữ Việt Nam) hoặc https://apartment.vn/sunshine-horizon (ngôn ngữ tiếng anh)
Xin ch

Bán căn hộ Sunshine Horizon 80 triệu/m2

 • Code: 6868
 • Area: 120 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: No
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

 • Code: 99999
 • Area: 120 m2
 • Bed: 3
 • Furniture: No
Bán căn hộ Raemian Galaxy City 1 2 3 4 phòng ngủ giá gốc chủ đầu tư 70 triệu/m2.
Các loại diện tích căn hộ:
1 phòng ngủ - 50m2
2 phòng ngủ - 74m2
3 phòng ngủ 99m2-125m2
4 phòng ngủ - 135m2
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

Bán căn hộ Raemian Galaxy City

 • Code: 99999
 • Area: 120 m2
 • Bed: 3
 • Furniture: No

70000000

Detail »

Tháng 12-2019 chúng tôi đang chào bán căn hộ Sunshine Horizon Quận 4 với giá bán chủ đầu tư và thanh toán theo tiến độ.
Quý khách hàng quan tâm có thể ghé thăm website: https://house.com.vn/sunshine-horizon/ (ngôn ngữ Việt Nam) hoặc https://apartment.vn/sunshine-horizon (ngôn ngữ tiếng anh)
Xin ch

Bán căn hộ Sunshine Horizon 80 triệu/m2

 • Code: 99999
 • Area: 120 m2
 • Bed: 3
 • Furniture: No
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

 • Code: 999
 • Area: 110 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: Yes
Bán căn hộ Raemian Galaxy City 1 2 3 4 phòng ngủ giá gốc chủ đầu tư 70 triệu/m2.
Các loại diện tích căn hộ:
1 phòng ngủ - 50m2
2 phòng ngủ - 74m2
3 phòng ngủ 99m2-125m2
4 phòng ngủ - 135m2
Điện thoại: 0903 397 205
Email: dan.realestate.vn@gmail.com

Bán căn hộ Raemian Galaxy City

 • Code: 999
 • Area: 110 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: Yes

70000000

Detail »

Tháng 12-2019 chúng tôi đang chào bán căn hộ Sunshine Horizon Quận 4 với giá bán chủ đầu tư và thanh toán theo tiến độ.
Quý khách hàng quan tâm có thể ghé thăm website: https://house.com.vn/sunshine-horizon/ (ngôn ngữ Việt Nam) hoặc https://apartment.vn/sunshine-horizon (ngôn ngữ tiếng anh)
Xin ch

Bán căn hộ Sunshine Horizon 80 triệu/m2

 • Code: 999
 • Area: 110 m2
 • Bed: 2
 • Furniture: Yes

Send Email

0903.397.205